:X: bibliataX @ 2006

 

 

:I: Увод
През последните 15г. в интернет пространството получиха популярност редица уеб-страници, програми, материали и форуми за изучаване на Библията на български език. Тяхното съществуване и развитие обоснова известна фрагментация. Целта на проекта BibliataX е да обедини усилията на всички които работят по подобни проекти в едно единно видение.

 
 

:II: Дефиниция
BibliataX 2006 е инициатива на
bibliata.com за основаване на отворен код общество с цел създаването на  цялостен, безплатен, между-платформен софтуер за изучаване на Библията на български език.

 

 

:III: Срокове за работа
04.04.2005 начало
05.05.2005 разпределение
07.07.2005 модулиране
09.09.2005 контролна среща 11.11.2005 α версия
12.12.2005
β версия
01.01.2006 v. 1.0

  :IV: Прототип
Първият Библейски паралел на Български език е реализиран онлайн от bibliata.com
през 1997г. и е
използва за основа на динамичния модел на BibliataX.
 
  :V: Концепция
1.
BibliataX предоставя многофункционална методология за изучаване на Библията на базата на модел за обмен и запазване на информация.
2. Проектът предоставя базов пакет от пособия разпределени в тематични модули с запазената марка на съответните автори, производители или издатели.
3. Базовият пакет обуславя и мотивира процес за индивидуално или групово изучаване на Библията от потребителите.
4. В процеса на работа, потребителите обменят информация, коментари и мнения директно в уеб-страницата или по метода активен десктоп.
5. Методът активен десктоп позволява избор на тематични модули за временна обработка на локално машина с цел олекотен трансфер между потребител и сървър.
6. Модулите се синхронизират автоматично предоставяйки готовата информация на останалите потребители.
7. Процесът на изучаване произвежда резултати във формата на анотации, коментари, речникови определения, апологетични статии, систематично-доктринални обосновки, конструктивни дискусии, авторски студии и други, които се прибавят към съответните тематични модули.
8. Предоставената нова информация се съхранява както на на сървърите на bibliataX за постоянно ползване, така и локално с цел предпазване целостта и развитието на проекта.
9. Базовия пакет и предоставената информация създават нов, динамичен, информационен пакет съдържащ пособия и информация за изучаване на Библията който стимулира по нататъшното развитие на проекта.
10. Стратегията за популяризирането на проекта гарантира постоянна динамика и растеж на базата на нововъзникнали нужди и идеи в процесите на реализиране на проекта и изучаване на Библията.
 
 
  :VI: Бакенд
1. PHP за динамично създаване на страници за уеб браузър интерфейси
2. MySQL за обработка и  съхраняване на информацията в база данни
3. Java интерфейс за между-платформено работа в статичен вариант
4. Олекотен и динамичен вариант за PALM и Pocket PC
 

:VII: Графичен интерфейс
Създаване на графичен стандарт със следните водещи характеристики:
1. Лекота при използване
2. Динамична многофункционалност
3. Олекотен размер
4. Възможност за  между-платформено работа
5. Опция за WAP текстово ползване в реално време

 

:VIII: Съдържание
1. Български преводи и ревизии на Библията
2. Издания на Библията на други езици
3. Библейски и езикови речници
4. Библейски коментари и монографии
5. Исторически и археологически документи
6. Текстови апаратуси, екзегезиси, колажи и анализи на Библйеския текст
7. Конструктивни дискусии
8. Библейски карти и атласи
9. Оригинални текстове в дигитална форма
10. Проповеди, поучения, уроци и лекции

 
:IX: Екип
1. bibliataX е разработен на принципа отворен код от екип от доброволци участващи в разработката на модулите на проекта.
2. Отвореният код се предоставя на работещите по съответния модул за анализ и усъвършенстване.
3Дигитално обработени текстове се предоставят на работещите по съответния модул  за редакция.
4еМейл лист с модератор осъществяват комуникацията между членовете на екипа.
5. В процесът на
β-тестване се допускат Библейски образователни институции, учители, пастори, църкви и служения, както индивидуални тестери и специалисти с нужните квалификации.
6.
Обратна връзка в процеса на тестване се осъществява посредством отворен форум за конструктивни дискусии.
7. Докато продукта на проекта е от значима важност, главната цел остава създаването на атмосфера за работа на
физическо и виртуално общество от хора посветени на изучаването на Библията. По този начин, bibliataX поставя основите на стандарт за правене Българско богословие.
 
:X: Защита
Въпреки че bibliataX се разработва на принципа отворен код, предоставените материали остават запазена марка на съответние автори, производители или издатели. bibliataX интегрира модул за защита на авторските права и идентичността на своите потребители.
  :XI: Легализация
Професионални правни консултанти формулират легалната стратегия на проекта чрез легализиране на авторски права, патентоване на използваните методологии, спецификация на проекто-договорености, правила на работа, структура и други легални формалности.
  :XII: PR
Професионални PR консултанти визират и реализират прогресивна маркетингова стратегия за:
1. разпространение
2. популяризация
3. обратна връзка
4. спонсорство
5. пресконференции
6. образователни програми
7. турне на bibliata.com

:XIII: Така, и сега?
1. Ако работите по  проект свързан с изучаването на Библията и искате да участвате в реализацията на bibliataX свържете се с екипа с вашето проекто-предложение.
2. Ако имате желание да помогнете, но не знаете как свържете се с екипа за подробен списък на настоящите работни проекти и позиции
3. Ако искате да помогнете, но чувствате че нямате достатъчно време или умения, присъединете се в ежедневна молитва за успеха на проекта bibliataX

copyright © 2005 www.bibliata.com