Какво казва Библията за ... А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
навиците

Така ще славословя винаги Твоето име,
Като изпълнявам обреците си всеки ден.
Псалми 61:8
Окото ми чезне от скръб;
Господи, Тебе съм призовавал всеки ден,
Простирал съм към Тебе ръцете си.
Псалми 88:9
Седем пъти на ден Те хваля,
За Твоите праведни съдби.
Псалми 119:164
При все това те Ме търсят всеки ден
И желаят да учат пътищата Ми;
Като народ, който е извършил правда;
И не е оставил постановлението на своя Бог,
Те искат от Мене праведни постановления,
И желаят да се приближат при Бога.
Исая 58:2
А Даниил, щом се научи, че била подписана писмената забрана, влезе у дома си, и, като държеше прозорците на стаята си отворени към Ерусалим, падаше на колената си три пъти на ден, молещ се и благодарящ пред своя Бог, както правеше по-напред.
Даниил 6:10
И беряните бяха по-благородни от солунците, защото приеха учението без всякакъв предразсъдък, и всеки ден изследваха писанията да видят дали това е вярно.
Деяния 17:11
Българска Библия Онлайн (c) 1990-2005