Какво казва Библията за ... А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
ада

За разумния пътят на живота върви нагоре,
За да се отклони от ада долу.
Притчи 15:24
Не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият; но по-скоро бойте се от оногова, който може и душа и тяло да погуби в пъкъла.
Матей 10:28
Тогава ще рече и на тия, които са от лявата Му страна: Идете си от Мене, вие проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и за неговите ангели.
Матей 25:41
И тия ще отидат във вечно наказание, а праведните във вечен живот.
Матей 25:46
И ако окото ти те съблазни, извади го; по-добре е за тебе да влезеш в Божието царство с едно око, отколкото да имаш двете си очи и да бъдеш хвърлен в пъкъла, дето "червеят им не умира, и огънят не угасва".
Марк 9:47-48
Българска Библия Онлайн (c) 1990-2005