назад съдържание напред

ПРЕДИСЛОВИЕ

от авторите на компютърната версия

Уважаеми приятели,

Верен на своето видение, екипът на bibliata.com продължава да публикува значими разработки върху Библията и богословието, които да подпомогнат разбирането ви на духовните истини и ходенето ви с Господ Исус Хрустос.

Коментарът на Новия Завет от д-р Елиас Ригс е едно неповторимо обяснение на Новия Завет, което е вдъхновено от Светия Дух, доказателство за което е неговата задълбоченост, практичност и придържане към фундаментите на консервативното християнство.

За този забележителен труд тогавашната литературна и духовна критика се произнася така: “Неуморимият труженик в полето на евангелската книжнина д-р Елиас Ригс ни е дал едничкото пълно тълкувание на целия Нов Завет на български в три тома. Това е наистина, капитален труд. Д-р Ригс се отнася много сериозно към трудните за разбиране в Евангелията и посланията стихове”.

Приспособяването на Тълкуванието в настоящия му вариaнт отне на авторите три години. Цитатите оригинално следвайки Цариградския превод (трите тома са публикувани със Свещения текст), са адаптирани към Ревизираното издание от 1940г., където не се разминават смислово с него. Където има разлика е цитиран откъса от оригинала с пояснение в скоби (Цгр.), или с бележка под линия е посочено значението, такова каквото е било първоначално.

Успоредно с въвеждането и ревизирането беше изготвен тематичен индекс със основни теми и подтеми към тях в 150 стр. Това е новаторския принос на изданието. В него могат да се проследят мисли и изказвания на класически автори като: Августин, Лутер, Калвин, и др., както и основните доктрини и насоки в практичния християнски живот. Докато самото Тълкувание следва последователно обяснение на Новия Завет, книга по книга и стих по стих, Тематичния индекс отваря съдържанието пред читателя в тематичен ред. Последното може да се използва и като справочник към самата Библия.

Благодарности на Евангелския алианс в лицето на п-р Венцислав Стойков, които спонсорираха работата. На Ваньо Георгиев и Златка Маринова, които се потрудиха върху техническия и интернет аспект. На Доний Кръстев, който винаги ни вдъхновява с добри идеи и верно се грижи bibliata.com да пребъде в Интернет пространството.

Авторското право върху настоящето издание принадлежи на творческия екип. Молим нашите читатели, които биха се заинтересували за усъвършенствуването му или издаването му на хартиен носител, да се свържат с нас за понататъшно обсъждане.

Предлагаме на вашето внимание този 1200 стр. материал за вашето духовно усъвършенстване и за слава на Отца, Сина и Светия Дух. С удовлетворение за добре свършена работа, както е писано: “Затова любезни мои братя, бъдете твърди, непоколебими, и преизобилвайте всякога в Господнето дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е празен”. Амин.

назад съдържание напред


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.