< съдържание >

Тематичен индекс - Ж

Жена/та


Вярата може да превърне блудницата в почтена .... – Евр. 11:31
За правилното отношение към .... – 1Пет. 3:7;1Кор. 11:3; Еф. 5:22
“Затова ще остави човек, и пр., и ще се привърже към .... си” (обяснение) – Еф. 5:31
Мъжът, трябва да почита и обича .... си – 1Пет. 3:7; Еф. 5:25,28
Раждането и отглеждането на деца е основна длъжност на .... – 1Тим. 2:11-15, но пак тя ще се спаси
Виж. още Вдовица/та, Жени/те.

Жени/те


Благочестивите .... ще спечелят своите мъже за вярата – 1Пет. 3:1-4
Въздействието на християнството върху .... – 1Пет. 3:1-4
Дрехите (външния вид), и вътрешната красота на .... – 1Тим. 2:9
.... в служението на Исус – Мт. 27:55; Лк. 8:2,3
.... при гроба на Исус – Мт. 28:1
.... при разпятието на Христос – Мт. 27:55
.... трябва драговолно да се покоряват на мъжете си – 1Пет. 3:5; 1Кор. 11:3; Еф. 5:22, и сл.
За дългата коса на .... – 1Кор. 11:14
Мястото на .... в богослужението – 1Тим. 2:11-15, п-ф 2
Религията на .... християнки – 1Пет. 3:1-4
Ролята (служението) на .... на Христовите служители – 1Кор. 9:5
Служението на .... в Библията – 1Тим. 2:11-15, п-ф 2
Служението на .... в църквата – Фил. 4:3, защото

Женитба/та


.... е задължителна за християнина – Евр. 13:4
За .... – 1Тим. 4:3
Отношението на женените към родителите – Еф. 5:31
Установена за съхранение на човешкия род – Лк. 20:34
Виж. още Брак/а, Развод/а.

Жертва/и


Вярата, жертвата и мъченичеството на Авел – Евр. 11:4
Господнята вечеря като .... – 1Кор. 10:18 (края на бел.)
.... които Бог приема – Рим. 12:1
.... на даване – Фил. 4:18, благоуханна миризма
.... на християнина са хваление и благодарение – Евр. 13:15,16
За духовните .... – 1Пет. 2:4-8
За принасянето в .... на Исаак от Авраам (коментар) – Евр. 11:17-19
Кръвта Христова, символ на Христовата смърт и .... на кръста – 1Йн. 1:7
Христовата .... е единствената основа за спасение – Гал. 1:1-5, който даде себе си
Христовата .... на кръста е същността на евангелието – 1Кор. 2:2, освен Исуса Христа
Христос бе принесен в .... чрез вечния Дух – Евр. 9:13
Христос е съвършената .... като агнец Божий – Евр. 8:3
Христос прие тяло, за да стане .... за грях – Евр. 10:5
Христос принесе себе си в .... за нашия грях – Мт. 20:28; 1Пет. 2:24, 3:18; Гал. 1:1-5, който даде себе си;Еф. 5:1, принос; Евр. 7:27, 8:3
Христос принесе себе си в .... веднъж завинаги, за всички човеци – 1Пет. 3:18; Евр. 9:25  
Христос сам (и от Отец) принесен в .... – Мт. 26:31; 1Пет. 2:24; Рим. 4:25, Гал. 1:1-5, който даде себе си;Еф. 5:1, принос

Жив/ия


Обяснение на прилагателното “....” по отношение на  Бог – Мт. 16:16

Жива вода

– Йн. 4:10,11

Живот/а


Божията благодат ни дава сили да живеем свят .... – Тит 2:11
Вяра водеща към .... – Йн. 11:25
За новия ...., който вярващия живее с Бога – Гал. 2:15-21, съразпнах се с христа; 6:14, новото създание
За спасителната вяра, която преобразява .... – 2Кор. 6:15
.... на тази Земя е временен, а на небето вечен – 1Пет. 1:17-19
Начало и продължение на .... с Господа – Рим. 6:8-10
Новорождението, като начало на духовен .... в Божието царство – Йн. 3:3
Св. Писания, като стандарт за вяра и .... – 2Тим. 3:15-17
Страданието подготвя вярващите за .... в небето – 2Сол. 1:5
Христос не само спасява вярващите, но и им съчувства в скърбите на земния им .... – Евр. 2:18
Виж. и Вечен живот.

Живот вечен.

Виж. Вечен живот.

Жребий


Използване на .... за разпределяне длъжностите на свещениците – Лк. 1:9

< съдържание >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.