< съдържание >

Тематичен индекс - Д

Даване/то


.... за Господа според имотното състояние и приходи – Мк. 12:43; 1Кор. 16:2, според успеха; 2Кор. 8:12
.... на десятък – 1Кор. 16:2, да отделя по нещо
.... на заем – Мт. 5:42
.... на милостиня и благодатта – 2Кор. 8:1
.... милостиня тайно (скришно) – Мт. 6:1-3
.... милостиня, трябва да става с любов – Лк. 12:33
.... на онези, които не могат да отплатят – Лк. 14:14
Доброволно .... на милостиня – 2Кор. 8:8
Духовните ползи от .... за Господа (църквата) – 1Кор. 16:2, да отделя по нещо; 2Кор. 8:1
Жертви на .... – Фил. 4:18, благоуханна миризма
Кога да даваме и кога не, когато ни искат – Мт. 5:42
Виж. и Щедрост.

Давид


Възходът и падението на .... – Д.А. 13:17-22
.... и Исая, като първообрази на Христос – Евр. 2:13

Давидов син


Титла дадена на Христос като Месия – Мт. 9:27, 20:30

Далманута

– Мт. 15:39, Мк. 8:10

Дамаск

– Д.А. 9:2

Дан


За племето на .... – Отк. 7:4-8

Даниил

– Мт. 2:1

Данък


.... за  храма – Мт. 17:24
Не плащането на .... е кражба от частни лица – Рим. 13:5-7
Плащането на .... е важно пред Бога – 1Пет. 2:13-17; Рим. 13:5-7
Плащането на .... поддържа правителството – Рим. 13:5-7

Двуличие

– 2Кор. 1:12

Девственост

– Отк. 14:4

Декапол

– Мт. 4:25

Дела


Вяра и .... – Як. 2:18, и сл.; Виж. и заключителното обобщение на посланието към Галатяните.
Добрите .... и Божия избор – Рим. 9:10-12, не на дела
Добрите .... не оправдават пред Бога – Рим. 3:27, без делата; Гал. 2:15-21, п-ф 3.
Добрите ...., трябва да са продиктувани от любов – Мт. 25:35

Демони/те

(зли ангели)
Бездната, мястото на вечното наказание на .... – Лк. 8:31
Бесове или .... и пустите места, в които живеят – Отк. 18:2
В природата на .... и Сатана е да желаят и вършат постоянно зло на хората – Мт. 12:26; Мк. 1:23-25; 2Пет. 2:4-9
Дават сръхестествена способност за предсказване – Д.А. 16:16-18
.... обозначени с “власти, началства и сили” – Рим. 8:38
.... причиняват болести – Виж. §72 на Ев. от Матей; Лк. 13:11
.... се стремят да отделят вярващия от Христос – Рим. 8:38
.... се различават по жестокостта си – Мт. 17:21
Защо .... не ни се покоряват – Мт. 17:19,20
Изгонване на .... от апостолите – Д.А. 19:13-17
Изгонване на .... от Исус Христос – Мт. 8:16,17,28; Мк. 1:23-25
Крайната участ на .... – Мт. 8:29; Мк. 1:23-25
Лъже-религиите и идолопоклонството са вдъхвовени от Сатана и неговите .... – 1Кор. 10:20; Гал. 3:1
Местонахождението, обхвата на действие, и участта на .... – Юда 6
Неуспешно изгонване на .... от лъже-екзорсисти – Д.А. 19:13-17
Обладаване от .... и следствията – Мт. 8:28, 9:32, Виж. §55 на Ев. от Марко, и Мк. 9:17,18
Ограничението на .... – Мт. 8:29
Платон, за естеството на .... – 1Тим. 4:1
Реалността на .... – Мт. 8:28; Мк. 1:23-25
Същност и характер на .... – Мт. 8:28,31
Христос освобождава обладаните (вързаните) от .... – Мт. 12:29; Мк. 1:23-25
Виж. и Сатана.

Десятък


Даване на .... – 1Кор. 16:2, да отделя по нещо
Даване на ...., се е практикувало от древно време – Евр. 7:2
Виж. още Даване, Милостиня, Богатство.

Детеводител


Закона като .... – Виж. Предисловието към 3-та глава на Посланието към Галатяните, п-ф 3.

Деца/та


Бог може да благославя и изцелява .... заради вярата на родителите – Мк. 9:23
Благославяне на .... чрез полагане на ръце – Мт. 19:13
Да учим нашите .... на труд (занаят) – Мт. 13:55, Мк. 6:3; Д.А. 18:3
.... възприемат лесно духовните истини – Мт. 21:14-16
.... и богослужението, (могат да участват в него) – Мт. 21:14-16
.... и Небесното царство – Мт. 19:14
.... изгаряни като жертва на езически богове – Д.А. 7:43
.... като образ на незрелия християнин – Еф. 4:14; Евр. 5:12-14
.... като пример на смирение – Мт. 18:3, 1Кор. 14:20
.... на праведните родители се използват мощно от Бога – Лк. 1:6
.... от мъжки пол често вземали имената на бащите си – Мк. 2:26
.... са дар от Бога – Лк. 1:25
.... са длъжни да се грижат за своите родители на старини – Мт. 15:5,6
.... трябва да се покоряват на своите родители – Еф. 6:1
.... трябва да се покоряват на своите родители докато са малолетни – Лк. 2:51
Правилният мотив и подход при наказание на .... – 2Кор. 2:4
Причината за отчуждението и непокорството на .... към родителите – Кол. 3:21
Раждането и отглеждането на .... е основна длъжност на жената – 1Тим. 2:11-15, но пак тя ще се спаси
Родителите са длъжни да събират имот за .... си – 2Кор. 12:14, понеже чадата
Христос и малките .... – Мт. 19:14
Христос, пример на дете покорно на своите родители – Лк. 2:51

Диета


Новия Завет не определя въздържане от някакъв вид храна и питиета – Кол. 2:16; 1Тим. 4:3, въздържание,и сл.
Виж. и Ядене/то.

Динарий

(пеняз) – Лк. 10:34

Диоген Лаертий


За една епидемия в Атина – Д.А. 17:22-31
За капището на “непознатия Бог” – Д.А. 17:22-31

Дионисий Екзигуя


Въвел летоброенето от рождението на Христос – Виж. бел. под линия на Лк. 2:2.

Диотреф


Човек, който началства и тормози църквата – 3Йн. 9

Дискус


Събиране на .... в неделя – 1Кор. 16:2, да отделя по нещо

Добродетел


Обяснение на термина .... – 2Пет. 1:5-7; Фил. 4:8, ако има нещо добродетелно
Гостоприемството, като най-голяма .... – Евр. 13:2
Щедростта, като Християнска .... – 2Кор. 8:7

Докети/те


.... отричали човешкото естество на Христос – Йн. 1:14; Фил. 2:7, и стана
Ап. Йоан пише против .... – Виж. Въведение към Първо Йоаново послание, №2.

Добро/то


Ако Бог е добър и източник на ..., защо има страдание и зло на земята (обяснение) – 2Сол. 1:5
Бог е автор и източник на всяко .... нещо под слънцето – Як. 1:16
Да отговаряме на злото с .... – Рим. 12:17-21
Липсата на отговор на молитва често е за .... – 2Кор. 12:8, и сл.
Невършенето на .... е грях – Як. 4:17

Дол/ът


.... на Еномовия син – Д.А. 1:18

Дом/ове


За небесния .... приготвен от Бога за вярващите – 2Кор. 5:1
За събиране на християните в частни .... – Рим. 16:3, и домашната им църква; 1Кор. 16:19, с домашната си църква

Домостроителство


Обяснение на гръцката дума икономия – Еф. 1:10

Дрехи/те


Раздиране на .... – Мт. 26:65
.... (външния вид) и вътрешната красота на християнина – 1Тим. 2:9

Друсилия

– Д.А. 24:24-27

Дръзновение

(смелост)
Значение на термина .... – Еф. 6:19, (2)
.... за проповядване на евангелието – Фил. 1:14;2Тим. 1:7

Думи/те


Говорене .... за назидание според нуждата – Еф. 4:29
Говорене нечисти .... – Еф. 4:29, и сл., 5:4
Говоренето (....) на християнина – Кол. 4:6
Виж. и Език/а.

Душа/та


Безсмъртието на .... – Мт. 10:28, 22:31; 2Пет. 1:12-15
.... може да живее и без тяло – 2Кор. 12:2, в тялото ли
.... между живота и смъртта – Мт. 22:31
Сърцето като обозначение на .... – Еф. 1:18
Христос е лекар на човешката .... – Мт. 9:12

Духовни/те дарби


Вярата, като духовна дарба – 1Кор. 12:9
.... и Св. Троица – 1Кор. 12:4-6
.... и Светия Дух – 1Кор. 12:4-6
Любов и .... – 1Кор. 13:4
Предаване на .... чрез полагане на ръце – Мт. 19:13
Предназначението на .... – Рим. 12:6-8
Разпознаване на духове – 1Кор. 12:10, на друг да разпознава духовете
Слово на мъдрост и слово на знание – 1Кор. 12:8
Христос е източника на всички .... – Еф. 4:8
Целта на .... – 1Кор. 12:4-6, службите, ст. 7, за обща полза
Виж. и Езици.

Духовно воюване

– 2Кор. 10:3, и сл.;Еф. 6:11, и сл.; 1Сол. 5:8; Отк. 12:7-13

Дъга/та


Какво символизира .... – Отк. 4:4

Дъжд


За ранния и късния .... – Як. 5:7

Дълголетие


Покорство към родителите, основа за .... – Еф. 6:2

Дълготърпение

 
Дефиниция за .... – Еф. 4:2
Виж. и Търпение.

Дърводелец


Професията на Христос е .... – Мт. 13:55, Мк. 6:3

Дявол

– Виж. Сатана.

Дякон/и


Значение на думата .... – Д.А. 6:2
Лични качества изисквани за назначаване на .... – 1Тим. 3:8, и сл.
Начало на дяконското служение – Д.А. 6:2
Същината на дяконското служение – Д.А. 6:2,3
Произходът на първите 7 .... – Д.А. 6:5

Дяконица/та


За Фива .... – Рим. 16:1

Дясна/та страна


Стоене на някой от .... – Мт. 20:21
Стоене на Христос от .... на Бог Отец – Д.А. 7:55; 1Пет. 3:21;Еф. 1:19

< съдържание >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.