< съдържание

Тематичен индекс - Я

Ядене/то


“Който не работи, не трябва да яде” (обяснение) – 2Сол. 3:10
Молитва преди .... – Мт. 14:19; Рим. 14:5-8, който яде; 1Тим. 4:4, с благодарение
Небето, представено като .... (вечеря) – Лк. 16:22
Новият Завет не определя .... или въздържане от някакъв вид храна и питиета – Кол. 2:16; 1Тим. 4:3, въздържание,и сл.
Разположение на тялото при .... – Лк. 7:37; Йн. 13:25
.... и пиене на фарисеите в събота – Лк. 14:1
.... като доказателство, че един човек е наистина възкръснал – Мк. 5:42
.... на твърда храна, като символ на зрялост – Евр. 5:12-14
.... Христовата плът и пиене Христовата кръв (обяснение) – Йн. 6:53; Евр. 13:10
Виж. и Диета.

Яков


1. .... Алфеев – Мт. 10:3
2. .... брата Господен – Д.А. 12:13-17, 15:13;Виж. Въведение към Общото Яковово Послание II.
...., Ерусалимския събор и църквата в Ерусалим – Гал. 1:19, 2:7-10, яков
Учението на .... за оправдание чрез дела, противоречи ли на учението на Павел за оправдание чрез вяра (обяснение) – Як. 2:21-26
3. .... Заведеев – Д.А. 12:2
4. .... Малкия – Мт. 27:55

Яфа

– Д.А. 9:32-35

< съдържание


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.