< съдържание >

Тематичен индекс - Ю

Ювал


За влиянието на окултистите по времето на апостолите – Д.А. 13:6

Ювенал


За омразата на евреите към другите народи – 1Сол. 2:15

Юда


Значението на името .... – Д.А. 1:13

Юда Искариотски


Влиянието на Сатана върху .... – Йн. 6:70, 13:27
Защо Искариотски – Мт. 10:4
Крайната участ на .... – Мт. 26:24
Разликата между мнимо разкаяние на .... и истинското покаяние на Петър – Мт. 27:3; 2Пет. 2:4-9, преизподня
Самоубийството на .... – Мт. 27:3; Д.А. 1:18
Характерът на .... – Мт. 26:8,14-16; Йн. 13:20, 17:12
.... като сребролюбец и крадец – Мт. 26:14-16; Йн. 12:4

Юда Макавей

– Йн. 10:22

Юдаизъм


Обрязването, като спасителен акт в юдаизма – Еф. 2:11

Юдеи

– Йн. 1:19

Юдея

– Лк. 2:4

Юлий Африкански


За родословията – Мт. 1:1, п-ф 8.

Юлий Цезар


За Галите – Гал. 1:6, така скоро

Юстин Мъченик


За Арабия – Гал. 1:15-17, арабия
За ап. Йоан като автор на Откровение – Виж. Въведение на Откровението I.
За Господния ден (неделя) – Д.А. 20:7
За датировката на Рождество Христово – Лк. 2:8
За достоверността и авторството на Посланието до Евреите – Виж. Въведение на Посланието до Евреите II, п-ф 3.
За разпространението на слухът през 2-ри век за кражбата на Исусовото тяло – Мт. 28:15
За Симон Магьосника – Д.А. 8:9-11

< съдържание >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.