< съдържание >

Тематичен индекс - Щ

Щедрост/та


За щедрия човек – 2Кор. 9:9
За .... на църквите в Македония – 2Кор. 8:1, и сл.
Ползи от .... при даване на милостиня – 2Кор. 9:6
Причини за .... при даване на милостиня – 2Кор. 8:7, и сл.; 2Кор. 9:6
.... като Християнска добродетел – 2Кор. 8:7

Щир


За Христовата жертва – Мт. 26:36

Щит/а


За .... като част от оръжието на войника – Еф. 6:16
За духовния ...., за отбрана срещу доховни врагове – Еф. 6:16

< съдържание >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.