< съдържание >

Тематичен индекс - Ш

Шатроразпъване


За празникът .... – Йн. 7:2,37

Шекина


.... като изявеното Божие присъствие – Виж. Предисловие на Ев. от Йоан.

Шамай

(равин) – Лк. 2:46

Шаф


За прибавения текст на Йн. 8:2-11 – Виж. §80 на Ев. от Йоан.
За Яков, “брата Господен” (цит. от История на Апостолската църква и Тълкувание на Деяния на апостолите) – Д.А. 15:13

Шега


Как и до колко да се шегуваме – Еф. 5:4

< съдържание >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.