< съдържание >

Тематичен индекс - Ц

Цар


Исус като Пророк, Свещеник и .... – Мт. 1:1, 14:23

Царство Божие

– Виж. Божие/то царство.

Цвингли


За “беззаконния” в 2Сол. гл. 2, по отношение на Антихрист, или като система от зло – Виж. предисловие към гл. 2, п-ф 4.
За хората, на които е проповядвал Христос в тъмницата – 1Пет. 3:19, II, 2

Целомъдрие

– Тит 2:6

Целувка


За светата .... – 1Кор. 16:20; 2Кор. 13:12

Цицерон


За правилото, че ако човек върши нещо без убеждение е грях (цит. от De Officiis, I.9) – Рим. 14:22, но оня

Цупт


За управлението на Сирийския управител Квириний – Лк. 2:2

Църква/та


Блудство в .... – 1Кор. 5:1, и сл.
Богатите, които са благословение за .... и света – Як. 5:1-6
Богатите, често са противници на Христа и .... – Як. 2:6
Вселенска .... и местна .... – 1Кор. 1:2; Гал. 1:1-5, към Галатийските църкви
Всички клонове на Христовата ...., принадлежат на Христа, независимо от раса, нация и пр. – Еф. 4:4, едно тяло
Гоненията в Ранната църква – Д.А. 8:1
Гръцката дума за .... – 1Кор. 1:2
Да не гледаме с лицеприятие хората в .... – Як. гл. 2
Да не позволяваме незначителни неща да разрушават единството в .... – Фил. 3:16
Единството в .... и нещата, които го рушат – Фил. 2:2, и сл.
Единството на евреи и езичници в .... – Еф. 2:16,18
Една, невидима .... на Христос – Йн. 10:16; Еф. 4:4, едно тяло
За домашните църкви – Рим. 16:3, и домашната им църква; 1Кор. 16:19, с домашната си църква
За единството на .... – 1Кор. 1:10
За избора на църковната йерархия – Тит 1:5
За крилата и партиите (разделенията) в Коринтската .... – 1Кор. 1:12; 11:19
За лъже – учителите в ...., техния характер, дела и участ – Виж. предисловие към гл. 2 на Второто Петрово послание
За младите църковни служители – 1Тим. 4:12
За наличието на главен пастир в Ранната .... (обяснение) – Отк. 1:13-20, ангелите
За начина на избиране на служители в Ранната .... – Д.А. 14:23
За областта Галатия и Галатийските църкви – Виж. Въведение на Посланието на ап. Павел към Галатяните I.
За отношението на .... към светските съдилища – Мт. 5:40;1Кор. гл. 6
За Посланията до седемте църкви – Виж. предисловието на гл. 2 Отк. на Йоан.
За ревността на Бог към неговата .... – 1Кор. 10:22; 2Кор. 11:2
За реда и съдържанието на богослужението в Ранната .... – Д.А. 10:36-39
За тези, които началстват, тормозят и разцепват .... през всички векове обозначени с образа на Диотреф – 3Йн. 9
Не ходенето на ...., индикатор за отпадане от вярата – Евр. 10:25
Основната дейност на .... – Йн. 17:26, Мк. 16:15
Пастирите, като ангели на .... – Отк. 1:13-20, ангелите
Петър не е основал .... в Рим – Мт. 16:18
Подражание на богоугодните служители в .... – Фил. 3:17; Тит 2:7
Проповядване Евангелието и учене на всичко, което Исус е заповядал, задължение на .... през всички векове – Мк. 16:15
Растеж на .... – Кол. 1:6, расте
Ролята на Петър в Ранната .... – Мт. 16:18
Ръкополагане за припознаване на Божия служител от .... – Гал. 1:1-5 
Светия Дух участва във вземане на важни решения в Ранната .... – Д.А. 16:4
Служението на жените в .... – Фил. 4:3, защото
Стефан, първият мъченик на Християнската .... – Д.А. 6:5, 7:59
Уважение и зачитане на пастира и Църковните служители – 1Сол. 5:12,13; 1Тим. 5:17; Евр. 13:17
Христос и апостолите, основата на .... – Мт. 16:18; 1Йн. 2:24; Еф. 2:20
.... като Божий дом – 1Тим. 3:14
.... като невяста Христова – Еф. 5:26,27; Отк. 12:1; 21:2
.... като тяло Христово – Еф. 4:16
.... на Гроба Господен – Мт. 27:33
.... трябва да приема с любов грешника, който се кае – Лк. 15:32
.... трябва да се нарича само с името на Христос, а не с името на своите служители – 1Кор. 1:13
.... трябва да се умножава количествено и качествено – Д.А. 16:5
Църковната йерархия през вековете – 1Тим. 3:1, п-ф 2
Виж. още Богослужение/то, Проповядване, Църковна дисциплина.

Църковна дисциплина

(отлъчване от църквата)
Работа с отлъчените от църквата – Гал. 6:1; 2Сол. 3:15
Целта на .... – 2Кор. 2:6, 2Сол. 3:14, да се засрами; 1Тим. 1:20
Църквата има право (длъжна е) да прилага .... – 1Кор. 5:2; 2Сол. 3:14
.... като “предаване на Сатана” – 1Тим. 1:20

< съдържание >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.