< съдържание >

Тематичен индекс - Х

Халдейски език

– Мт. 10:2

Халел/а


.... и пасхата – Виж. §133 на Ев. от Матей.
.... и празникът Шатроразпъване – Йн. 7:37
Какво е .... – Йн. 7:37

Хваление

(славене)
Жертвите на християнина са .... и благодарение – Евр. 13:15,16
.... Бога, поради обръщението и промяната в живота на грешника – Гал. 1:24
Виж. и Пеене.

Хегесип


За смъртта на Яков “брата Господен” – Виж. Въведение към Общото Яковово Послание II.

Хердер


За тълкуванието на печатите от Откровение 6 гл. – Виж. Заключението на гл. 6.

Херувими

– Евр. 9:5

Хилел

(равин) – Лк. 2:25,46

Химни


Цитиране на християнски .... в Св. Писание – 1Тим. 3:16, п-ф 3; Евр. 1:6,п-ф 2.

Хипократ

– Д.А. 21:1

Хляб/а


Състоянието на .... и виното при Господня вечеря – 1Кор. 10:16, която
Виж. и Безквасни/те хлябове.

Ходатай


Гръцката дума за .... – 1Йн. 2:1
Светия Дух като .... (утешител) – Йн. 14:16; 1Йн. 2:1; Фил. 2:1
Христос, като .... – Йн. 17:20; 1Йн. 2:1; 1Тим. 2:5,6
Христос е единствения .... (посредник) между Бога и човека – 1Тим. 2:5,6; Евр. 5:1

Ходж


За думата създаниев Рим. 8:19 – Рим. 8:19-22
За тълкуванието на 1Кор. 10:29,30

Хомосексуализъм

– Юда 7

Хоразин

– Мт. 11:21

Храм/а


Гръцки думи за .... – Отк. 11:1, храм
.... като място, където Бог живее (обитава) –  2Кор. 6:16; Еф. 2:13

Християнин/а


Говоренето на .... – Кол. 4:6
Детето като образ на незрелия .... – Еф. 4:14
Дрехите (външния вид), и вътрешната красота на .... – 1Тим. 2:9
Духовния мързел е първи враг на .... – Евр. 6:12
Женитбата е задължителна за .... – Евр. 13:4
Жертвите на .... са хваление и благодарение – Евр. 13:15,16
За бедния .... и положението му в Христос – Як. 1:9-11
За името .... – Д.А. 11:22-26
За светския (плътски) .... – Юда 19; 1Кор. 3:1; Фил. 3:19
Кой е истинен .... – 1Йн. 2:29
Светските хора, неразбирайки .... го мислят за луд – 2Кор. 5:13
.... и зависта – 1Кор. 13:4, любовта не завижда
.... и лъжата – Еф. 4:25
.... и мързела – 1Сол. 4:11, да вършите, и сл.
.... трябва да се осъвършенствува във вярата – Евр. 6:1
Виж. и Вярващи/те.

Християнство/то


Благочестивата жена ще спечели мъжа си за .... – 1Пет. 3:1-4
Въздействието на .... върху жените – 1Пет. 3:1-4
Възкресението е най-важното учение на .... – Евр. 6:1, (5)
За християнската борба и победата над греха и злото – Отк. 2:7
Истинско .... и лъжливо .... – Гал. 4:3, на света
Кръста в .... – Кол. 1:20
Основните учения на .... – Евр. 6:1
Покорството на законната власт е белег на .... – 2Кор. 2:9
Правда, мир и радост, основни начала в .... – Рим. 14:16-18, но правда
Същността на .... – Лк. 4:18; Йн. 10:10; Як. 1:27; Кол. 1:3, вашата вяра
Унищожава идолопоклонството – Д.А. 16:21
.... е единственния път към Бога – Д.А. 10:35
.... и закон – 1Кор. 9:21
.... и културните традиции – Гал. 3:25-29
.... и лично щастие (то прави хората истински щастливи, както на земята, така и на небето) – Лк. 4:18; Йн. 15:11
.... и наука – 1Кор. 2:6
.... и обреди – 1Кор. 8:13; Гал. 3:25-29
.... и обрязване – Д.А. 16:3; Гал. 2:3-5; Кол. 2:11
.... и суеверие (идолопоклонство) – 1Кор. 8:7
.... и Христос не ограбват хората, но ги обогатяват – Йн. 10:10
.... и Юдаизъм – Д.А. 24:10-16; Виж. Въведение към Общото Яковово Послание II.; и Гал. 4:3, на света
.... като религия на всички народи и социални съсловия – Гал. 3:25-29;Кол. 3:11
.... като религия на радостта – Д.А. 13:52, 16:25
.... не трябва да се разпространява със сила (с меч) – Лк. 22:36,38

Христос


Значение на името ... – Мт. 1:1, 2:4; Евр. 3:1, исуса христа

Хула


.... против Св. Дух – Мт. 12:32

< съдържание >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.