< съдържание >

Тематичен индекс - Ф

Фараон/а


“Бог закорави сърцето на ....” (обяснение) – Рим. 9:17

Фарисеи/те


Общи характеристики на .... – Мт. 3:7
Основната грешка в учението на .... – Мт. 23:25
Правдата на .... – Мт. 5:20
.... гледали на външната страна на религията, а пренебрегвали състоянието на сърцето – Лк. 11:39
Фарисейския квас е лицемерие – Мт. 16:12; Лк. 12:1
Ядене и пиене в събота на .... – Лк. 14:1

Феликс


За потеклото и управлението на .... – Д.А. 23:24
За характера на .... – Д.А. 24:2-4

Фива


.... като носителка на посланието до Римляните – Рим. 16:1
.... като служителка (дяконица) на църквата в Кенхрея – Рим. 16:1

Филаделфия

– Отк. 3:7

Филактерии

– Мт. 23:5

Филимон

– Виж. Въведение към посланието до Филимон.

Филиокве

(Filioque)
Произхождането на Св. Дух “и от Сина” – Йн. 15:26

Филип


1. Апостол на Христос – Мт. 10:3
2. Дякон и благовестител – Д.А. 6:5, 8:5, 21:8
3. Син на Ирод Велики – Мт. 2:1; Лк. 3:1

Филипи

– Д.А. 16:11; Виж. и Въведение на посланието към Филипяните I.

Филон Александрийски


За властта дадена на религиозните водачи, бързо да осъждат престъпниците на религиозните закони, през апостолско време – Д.А. 23:12-16
За очакването на Месия у Източните народи – Мт. 2:2
За преселването на Авраам в Харан – Д.А. 7:2
За .... и Александрийската философия – Кол. 2:8, п-ф 2

Философия

– Кол. 2:8

Филостарт


За идолопоклонството в Атина – Д.А. 17:16

Финикия

– Д.А. 11:19

Флегон


За слънчевото затъмнение и земетресение по време на Христовото разпятие – Мт. 27:45

< съдържание >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.