< съдържание >

Тематичен индекс - Р

Работа


В очакване на второто пришествие, вярващите трябва да си вършат обикновената .... – 1Сол. 4:11
За работниците и техните началници – Еф. 6:6, и сл.
Отношението на Исус към обикновената .... – Йн. 21:3
“Който не работи, не трябва да яде” (коментар) – 2Сол. 3:10
.... в събота – Лк. 14:1
.... и мързел – 1Сол. 4:11, да вършите, и сл.
.... и почивка – Мт. 14:13,14, Мк. 2:27

Равини/те


Начина на преподаване на .... – Лк. 2:46
Книгите на .... – Лк. 2:46
Известни .... по времето на Исус – Лк. 2:46

Равуни

– Мк. 10:51; Йн. 20:16

Радост/та


Да споделяме духовната си .... с другите – Лк. 15:4-6
Има .... на небето и на земята, когато вярващите ходят в истината – 3Йн. 4
Има .... на небето, когато един грешник се кае – Лк. 15:7
Общението на вярващия с Бога и Христа, носи .... и щастие - 1Йн. 1:4; Фил. 3:1
Приемането на евангелието носи .... – Д.А. 8:39
Произхода на .... – 2Кор. 8:2, великата им радост
.... и търпение – Кол. 1:11, във всяко, и сл.
Светия Дух и .... – Еф. 5:18
Споменаване на думата .... в посланието до Филипяните (стихове) – Фил. 3:1, за мене
Християнството, релегия на .... – Д.А. 13:52, 16:25
Христовата .... (.... в Христа) – Йн. 15:11; Фил. 3:1
Виж. и Гонения.

Раждане


.... при екстремни обстоятелства – Лк. 2:7

Разбойници


За двамата .... на Голгота – Мт. 27:38,44; Лк. 23:40-43

Развод/а


Ап. Павел е против .... – 1Кор. 7:10,11
Допустими причини за .... – 1Кор. 7:10
.... е недопустим за християните – Мт. 19:9
.... и повторен брак – 1Кор. 7:15
.... и прелюбодейство – Мт. 5:32
.... според Гръцките и Римските закони – 1Тим. 3:2
Христос за .... – Виж. §102 на Ев. от Матей.

Раздиране на дрехите

– Д.А. 14:14-17

Разпознаване на духове

– 1Кор. 12:10, на друг да разпознава духовете

Разпъване на кръст

– Виж. Кръсти Разпятие.

Разпятие/то


Видовете кръстове за .... – Мт. 27:35
Жените при ... на Христос – Мт. 27:55
За процедурата при .... на кръст – Мт. 27:35
.... като най-строгото Римско наказание – Мт. 27:20,26

Рай/я


Значението на термина .... – 2Кор. 12:3
Третото небе еднозначно с .... – 2Кор. 12:2, третото небе, и сл.
Небето, синоним на .... – Лк. 16:22
Виж. и Небе/то.

Рама

– Мт. 2:18

Ревност/та


За .... между мъж и жена – 1Кор. 10:22; 2Кор. 11:3
За .... на Бог към неговата църква – 1Кор. 10:22; 2Кор. 11:2
Значение на думата .... – 2Кор. 11:2

Религия


Обяснение на гръцката дума за .... – Кол. 2:18, ангелослужение

Ремфан

(Хиун) – Д.А. 7:43

Ренан


За теорията му, че титлата на Исус “Божи син”, му е приложена в края на земния му живота – Йн. 1:49

Ригер


За Божия съд над блудниците и прелюбодейците – Евр. 13:4

Рим


.... и Вавилон, символи на гонение и нечестие за вярващите – 1Пет. 5:13
Как се е основала църквата в .... – Виж. Въведение на посланието към Римляните II.

Римско/то гражданство


За .... на Павел – Д.А. 22:24-29

Робинсон


За къпалнята Витесда – Йн. 5:2,3

Робство/то


За вярващите роби и техните господари – Еф. 6:5; 1Тим. 6:1, и сл.
Отношението на ап. Павел към .... – Еф. 6:5; 1Тим. 6:1, и сл.; Виж. и  Заключение на посланието до Филимон.
Продаване в .... – Мт. 18:25
.... и свобода – 1Кор. 7:21, и сл.

Родители/те


Бог може да благославя и изцелява децата заради вярата на техните .... – Мк. 9:23
Децата на праведните ...., се използват мощно от Бога – Лк. 1:6
Децата са длъжни да се грижат за своите .... на старини – Мт. 15:5,6
Децата трябва да се покоряват на своите .... – Еф. 6:1
Децата трябва да се покоряват на своите .... докато са малолетни – Лк. 2:51
За вярата на .... на Мойсей – Евр. 11:23
Отношението на женените към .... – Еф. 5:31
Покорство към .... е основа за дълголетие – Еф. 6:2
Покорство първо на Бога, а после на .... – Мт. 8:21
“Почитай баща си и майка си” (обяснение) – Еф. 6:2
Причината за отчуждението и непокорството на децата към .... – Кол. 3:21
.... са длъжни да възпитават децата си религиозно – Еф. 6:4; 2Тим. 1:5; 2Тим. 3:15-17
.... са длъжни да събират имот за децата си – 2Кор. 12:14, понеже чадата
Христос, пример на покорство към земните .... – Лк. 2:52

Родолюбие


Любовта на ап. Павел към своите съотечественици – Виж. Рим. гл. 9.

Родос

– Д.А. 21:1

Родословие/то


Важността на .... за евреите – Евр. 7:3
.... на Исус Христос – Мт. 1:1

Роптание


Вярващите, никога не трябва да роптаят или да се оплакват, но да уповават на Бога – 1Пет. 5:7

Руфин


За достоверността и авторството на Посланието до Евреите – Виж. Въведение на Посланието до Евреите II, п-ф 8.
За потвърждението от Римските архиви на слънчевото затъмнение по време на Христовото разпятие – Мт. 27:45

Ръкополагане.

Виж. Полагане на ръце.

Ръце


Умиване на ...., като знак на невиност – Мт. 27:24
Виж. и Полагане на ръце.

< съдържание >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.