< съдържание >

Тематичен индекс - Л

Лайтфут


За двамата слепци от Лк. 18:35-43
За изясняването сезона на Христовото рождение – Лк. 2:8

Лазар

– Йн. 11:1

Ланге


За тълкуванието на печатите от Откровение 6 гл. – Виж. Заключението на гл. 6.
За тълкуванието на Отк. 16:2

Лаодикия

– Кол. 4:16, п-ф 2; Отк. 3:14

Ласкателство

– 1Сол. 2:5

Левити/те


За .... в Стария и Новия Завет – Лк. 10:32; Йн. 1:19
За имотното състояние на .... – Д.А. 4:36
За служението на .... – 1Кор. 9:13
Виж. и Свещеник/а.

Легеон

– Мт. 26:52-54, Мк. 5:9

Лекар/я


За .... и художника Лука – Кол. 4:14
За методата на лечение на древния .... – Лк. 10:34
Христос е .... на душата – Мт. 9:12
Виж. още Изцеление, Медицина/та.

Лепта

– Мк. 12:42

Либертинци/те


Синагога на .... – Д.А. 6:9

Ливан

– Мт. 2:11

Ливий

(Римски историк)
За Амфипол, като някогашна столица на Македония – Виж. Въведение на посланието към Филипяните I.

Лидия

– Отк. 2:18

Лин


За .... (първия епископ на Рим) – 2Тим. 4:21

Линч


За Галилейското езеро – Мт. 4:18

Лисаний

– Лк. 3:1

Лисица/та


.... като символ на хитрост – Лк. 13:33

Лице/лицеприятие


Бог не гледа на .... – Д.А. 10:34; Гал. 3:25-29
Да не гледаме с .... хората в църквата – Як. гл. 2
Да не пренебрегваме бедните, затова че са бедни, нито да захваляваме богатите, затова че са богати – Як. 2:8
Почитане на всички човеци без .... – 1Пет. 2:13-17

Лицемерие/то


Бог наказва .... и лъжата – Д.А. 5:1-11
Изобличение за .... и поправление – Гал. 2:11-13, п-ф 2
Павел изобличава .... на Петър – Гал. 2:11-13
Фарисейския квас е .... – Мт. 16:12; Лк. 12:1

Личност


Бог като .... – Мт. 16:16

Лоб, лобно място

(голгота) – Мт. 27:33

Лойола


За въпроса “Какво да сторя, за да имам вечен живот” – Йн. 6:28

Лорд


За тълкуванието на печатите от Откровение 6 гл. – Виж. Заключението на гл. 6.

Лот


.... Содом и Гомор – 2Пет. 2:4-9

Луд/и


Светските хора, неразбирайки християните ги мислят за .... – 2Кор. 5:13

Лука

(евангелиста)
За лекаря и художника .... – Кол. 4:14

Луна/та


.... и лунатиците – Мт. 4:24
Поклонение на .... – Д.А. 7:42

Лунатик

– Мт. 4:24

Лутер


Един от най-добрите проповедници в историята на църквата – Лк. 5:1
За “беззаконния” в 2Сол. гл. 2, по отношение на Антихрист, или като система от зло – Виж. предисловие към гл. 2, п-ф 4.
За борбата на християнина с греха – 1Йн. 3:9
За достъпа до Бога чрез Христос – Йн. 1:51
За користолюбивите пастири – 1Пет. 5:1-4, нито за гнусна печалба
За оправданието чрез вяра - Йн. 6:28
За “Отец е по-голям от мене” – Йн. 14:28
За посланието до Тит – Виж. Заключение след гл. 3 на Тит.
За това как трябва да отговаряме за християнската си вяра, когато ни питат – 1Пет. 3:15
За тълкуванието на Йн. 3:16
За хората, на които е проповядвал Христос в тъмницата – 1Пет. 3:19, II, 1
Защитната реч на .... пред съда във Вормс – Д.А. 4:19; 1Пет. 3:15

Лъв/ове


Победата на Даниил, Самсон и Давид над .... – Евр. 11:33
Сатана уподобен на ...., който рикае (обяснение) – 1Пет. 5:8

Лъжа/та


.... и християнина – Еф. 4:25
     Бог не лъже – Тит 1:2

Любов/та


Ап. Йоан, като апостолът на .... – Виж. Въведение към Първо Йоаново послание, №4
В какво се изразява Божията .... към нас – 1Йн. 4:7-10
Въздействието на Божията .... върху вярващия – Мт. 22:37-40
“Да възлюбиш ближния си, както себе си” (значение) – Як. 2:8
Да обичаш ближния е дълг – Рим. 13:8-10
Даване милостиня без .... – 1Кор. 13:3
Добрите дела, трябва да са продиктувани от .... – Мт. 25:35
За нелицемерната .... – Рим. 12:9-16
За нуждата от .... на себеподобните – Фил. 2:1, някоя разтуха
Истинската .... е .... на дело – 2Кор. 8:8, да опитам; 1Сол. 4:10
.... е белег на новородения човек – 1Пет. 1:22; 1Сол. 4:9
.... е корен на всички добродетели – Рим. 12:9-16
.... е съществена част от Божието битие (Бог е любов) – 1Йн. 4:7-10
.... е целта на закона – Мт. 22:37-40
.... и братолюбие – 1Сол. 4:9; Евр. 13:1
.... и духовни дарби – 1Кор. 13:4
.... и покорство към Исус Христос – Йн. 14:15,21
.... и Св. Дух – Кол. 1:8
.... и търпение – 1Кор. 13:4, любовта дълготърпи
.... като добродетел, и други характеристики – 2Пет. 1:5-7
.... която не търси своето – Йн. 14:28
.... която покрива множество грехове – 1Пет. 4:8
.... към ближния – Мт. 5:43; 1Йн. 4:11-14, любовта негова е, 1Йн. 4:20; Фил. 2:4; 2Сол. 1:3
.... към ближния е най-доброто външно доказателство за новорождение – Мт. 25:35
.... към Бога и на Бог към светиите – Йн. 14:21;1Йн. 4:11-14, любовта негова е
.... към братята и сестрите – Йн. 13:34,35; 1Йн. 4:20
.... към враговете – Мт. 5:43,44
.... към тези, на които благовестваме – Мт. 9:22
.... на ап. Павел към своите съотечественици – Виж. Рим. гл. 9
Нищо не може да отдели вярващите от Христовата .... – Рим. 8:35
Подражание на .... на Христос към Бога и човеците – 1Йн. 2:7
Прощението поражда .... – Лк. 7:50
Сърцето под гръцката дума черва,като седалище на .... – Ф-м ст. 4-7, сърцата
Трябва да имаме по-голяма .... към Бога и хората, отколкото към материалните неща – Мт. 8:32
Христовата смърт е най-голямото доказателство за Божията .... и милост към грешника – Рим. 5:6-8, Христос умря
Христос обясни закона на .... 1Йн. 2:8
Виж. и Исус Христос.

Любопитство


Мързелът (безделието) води до .... – 2Сол. 3:11

< съдържание >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.