< съдържание >

Тематичен индекс - Й

Йерапол

– Кол. 4:13

Йероним


За авторството на второ и трето Йоанови послания – Виж. Въведение към второ и трето Йоанови послания I.
За авторството на Второ Петрово Послание – Виж. Въведение към Второ Петрово послание.
За “беззаконния” в 2Сол. гл. 2, по отношение на Антихрист, като човек (личност), а не като система от зло – Виж. предисловие към гл. 2, п-ф 4.
За достоверността и авторството на Посланието до Евреите – Виж. Въведение на Посланието до Евреите II, п-ф 8.
За Ев. от Йоан – Виж. Предисловие на Евангелията.
За епископ и презвитер като една служба – Фил. 1:1
За името Вавилон от 1Пет. 5:13 – Виж. Въведение към Първо Петрово послание II.
За Павловото изобличение на Петър в Гал. 2:11-13
За “пророк”, вместо Еремия – Мт. 27:9
За пътуването на Павел до Испания – Д.А. 28:30
За служението на Петър – Виж. Въведение към Първо Петрово послание I.
За тълкуванието на Отк. 11:1, светия град
За Църковната йерархия през вековете – 1Тим. 3:1, п-ф 2
За Яков, “брата Господен” – Д.А. 15:13

Йоан


Значение на името .... – Лк. 1:13

Йоан Евангелиста


Ефес и .... – Виж. Въведение на Посланието на ап. Павел към Ефесяните, II, п-ф 3.
За писанията на .... – Виж. Въведение към Първо Йоаново послание.
За живота, характера и смъртта на .... – Йн. 21:23; Виж. Въведение към Първо Йоаново послание, начолото и №4.
.... като Апостолът на любовта – Виж. Въведение към Първо Йоаново послание, №4.

Йоан Златоуст


За безбрачието и монашеството – 1Кор. 7:2, своя си жена
За “беззаконния” в 2Сол. гл. 2, по отношение на Антихрист, като човек (личност), а не като система от зло – Виж. предисловие към гл. 2, п-ф 4.
За важността на Св. Писание за вярващия – 2Тим. 3:15-17
За Господния ден и промяната на поклонението на ранните християни от събота в неделя – Отк. 1:10
За Господната молитва – Мт. 6:9-13
За дарбата на помагане – 1Кор. 12:28, помагания
За дата на празнуване Рождество Христово – Лк. 2:8
За достоверността и авторството на Посланието до Евреите – Виж. Въведение на Посланието до Евреите II, п-ф 8.
За думата “съсъд” в 1Сол. 4:4
За епископите и дяконите споменати във Фил. 1:1
За естеството на дарбата езици – Виж. въведение към гл. 14, на 1Кор.
За значението на думата “претория” във Фил. 1:13
За невъзможността на грешника да изплати дълга си пред Бога – Мт. 18:32-34
За обозначаването на планината Синай с името Агар – Гал. 4:25
За обръщението на Израил и всеобщото възкресение – Рим. 11:15
За окаяния грешник и праведния грешник – Мт. 21:32
За Павловото изобличение на Петър в Гал. 2:11-13
За пътуването на Павел до Испания – Д.А. 28:30
За святостта и бягането от греха на .... – 1Йн. 3:9
За Стефановото видение на Христос, отдясно на Бога – Д.А. 7:55
За тълкуванието на Д.А. 4:23
За тълкуванието на Д.А. 15:21
За тълкуванието на Д.А. 26:28
За тълкуванието на Кол. 1:18, за да има; и 24 ст. (4), 3:11, 4:1,3,18
За тълкуванието на 1Кор. 10:29,30
За тълкуванието на 1Сол. 1:1,9, 2:6, 3:10, 4:6,14,17; 2Сол. 1:5, 3:5
За тълкуванието на 1Тим. 2:11-15, но пак тя ще се спаси
За тълкуванието на Фил. 1:5,8,16,19,28, 2:10,11,20,30, 3:1,2,5,12,13,15,17,21, 4:4,5,10,21

Йоан Иркан


.... като покорител на Едомците (Идумейците) – Мт. 2:1

Йоан Кръстител


Делото на .... – Мт. 3:1, и сл.; Лк. 1:76; Д.А. 13:24
Исус Христос за .... – Мт. 11:7-15
.... бележи края на закона и началото на благодатта – Лк. 16:16-18
.... и Исус Христос – Мт. 4:12
.... като предсказания Илия – Мт. 11:14; Йн. 1:21
Кръстител (значение на името) – Мт. 3:1
Кръщение на... – Мт. 3:6,11; Йн. 3:22,25
Произхода на .... – Лк. 1:5
Рождението, детството, личността и проповядването на .... – Мт. 3:1, и сл.
Старозаветни пророчества за .... – Виж. предисловие на Мт. гл. 3.
Съдържание и адресати на проповедта на .... – Мт. 21:32; Лк. 3:10-14
Съмненията на .... в затвора – Мт. 11:2
Характерът и служението на .... – Лк. 1:15-17

Йоан Марко.

Виж. Марко.

Йоан Стюард Мил


Безбожник прекланящ се пред характера на Христос – Йн. 1:46

Йов

– Йн. 9:2

Йопия

– Д.А. 9:32-35

Йосиф

(“бащата” на Исус) – Лк. 2:33,49

Йосиф

(от Ариматея) – Мт. 27:57

Йосиф

(синът на Яков)
Прилики от живота на .... с Господ Исус Христос – Д.А. 7:9-12

Йосиф Флавий


За Августовия полк – Д.А. 27:1
За Антиох Епифан и неговата мерзост (цит. от “Еврейски древности”) – Мт. 24:15
За Архелай като цар – Мт. 2:22
За бедствията през първи век – Мт. 24:11
За беззаконието на евреите – Мт. 24:12
За бляскавата реч на Ирод Агрипа пред тирците и сидонците – Д.А. 12:21-23
За Божието наказание над Ирод за посичането на Йоан Кръстител – Мт. 14:1
За бунта срещу Римляните – Мт. 24:11
За Галилейско езеро – Мт. 4:18
За Генисаретската земя – Мт. 14:34
За гладът по времето на Клавдий – Д.А. 11:27-30
За датировката на Деяния на Апостолите – Виж. Въведение към Деяния на апостолите.
За датировката от Изхода до построяването на Соломоновия храм – Д.А. 13:17-22
За евреите, живеещи в Рим, по времето на апостолите – Д.А. 28:17-20
За египтянина, за който е помислен ап. Павел – Д.А. 21:37-39
За Емаус – Лк. 24:13
За Ерусалим при обсадата – Мт. 24:16
За Ерусалимския храм – Мт. 24:1
За жената на Ирод Велики – Мт. 14:11
За завършването на Иродовия храм - Йн. 2:20
За Ирод Агрипа I., който при назначаването му за цар в Ерусалим иждивил за обрека на бедните назиреи (цит. от Стар. XIX. 6,1) – Д.А. 21:20-24
За канибализъм при обсадата на Ерусалим – Мт. 24:21
За Красните врата на храма – Д.А. 3:1-10
За Къпалнята Силоам – Йн. 9:7
За кулата, в която бил затворен Йоан Кръстител - Мт. 11:2
За Лисаний – Лк. 3:1
За лъже-месиите – Мт. 24:5
За Манасия, син на Йодай - Йн. 4:20
За место-разположението на Самария (цит. от “Древности”) – Йн. 4:4
За Мойсей като военачалник (цит. от “Старини”, II. 10:1) – Д.А. 7:22
За наличието на евреи сред всички народи – Д.А. 2:5
За обладаните по времето на Христос – Мт. 8:28
За оскверняването на храма от Антиох Епифан и пророчествата от Даниил (цит. от “Еврейски Древности” и “За войните на евреите”) – Виж. Въведение на Откровението IV, 4, п-ф 4.
За отношението на евреите към Римската власт – Мт. 5:41
За очакването на Месия у Източните народи – Мт. 2:2
За Порций Фест – Д.А. 24:24-27
За пленените и избитите през обсадата на Ерусалим – Мт. 24:21
За празникът на освещението (цит. от “Древности”) – Йн. 10:22
За разрушението на Ерусалим – Мт. 24:2; Д.А. 2:19; Отк. 11:13
За Сирийския управител Квириний – Лк. 2:2
За смъртта на Ирод Агрипа – Д.А. 14:28
За Соломоновия трем (цит. от “Древности”) – Йн. 19:23
За способността на евреите да изгонват демони – Мт. 12:27
За убиването на младенците от Ирод – Мт. 2:16
За убийството на първосвещеника Анания (цит. от Война Юдейска, II. 17, 9) – Д.А. 23:5
За фарисеите и вдовиците (цит. от “Старини”) – Мт. 23:14
За характера на Ирод Велики – Мт. 2:1
За Яков, “брата Господен” (цит. от Древности, Книга XX., гл. 9) – Виж. Въведение към Общото Яковово Послание II.

< съдържание >


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.