ТЪЛКУВАНИЕ НА НОВИЯ ЗАВЕТ

от

ЕЛИАС РИГС

Том II

От Деянията на апостолите до Второто послание към КоринтянитеДеянията на апостолите
Общото Яковово Послание
Първо Петрово Послание
Второ Петрово Послание
Първо Йоаново Послание
Второ и Трето Йоанови Послания
Общо послание на Юда
Послание към римляните
Първо послание към коринтяните
Второ послание към коринтяните

съдържание напред


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.