ТЪЛКУВАНИЕ НА НОВИЯ ЗАВЕТ

от

ЕЛИАС РИГС

Том I

Четирите ЕвангелияПредисловие към Евангелията
Съгласие на Четирите Евангелия

Евангелието от Матей по пасажи
Евангелието от Марк по пасажи
Евангелието от Лука по пасажи
Евангелието от Йоан по пасажи

назад съдържание напред


© Всички права запазени. Да не се копира и разпространява под никаква форма без разрешение на носителите на авторските права.