Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              

Чуйте Евреи 11 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940

Евреи 11:1

  1. А вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме, - убеждения за неща, които не се виждат.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.