Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Откровение 22 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940

Откровение 22:10

  10. Още ми каза: Не запечатвай думите на написаното в тая книга пророчество; защото времето за изпълнението му е близо.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.