Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Откровение 15 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940

Откровение 15:2

  2. И видях нещо като стъклено море, размесено с огън, и че тия, които бяха победили звяра и образа му и числото на името му, стояха при стъкленото море, държейки Божии арфи.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.