Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Откровение 13 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940

Откровение 13:13

  13. И вършеше големи знамения, до там щото да направи и огън да излиза от небето на земята пред човеците.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.