Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              

Чуйте Откровение 12 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940

Откровение 12:1

  1. И голямо знамение се яви на небето, - жена, облечена със слънцето, с луната под нозете й и на главата й корона от дванадесет звезди.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.