Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Йоил 2 глава на български, на английски
Протестантски 1940

Йоил 2:32

  32. И всеки, който призове името Господно ще се избави;
Защото в хълма Сион и в Ерусалим ще има избавени,
Както рече Господ,
И между оцелелите ония, които Господ ще повика.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.