Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Даниил 6 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Цариградски

Даниил 6:23

  23. Тогаз царят се зарадва много за това, и заповяда да изведат Даниила из рова. И се възведе Даниил из рова; и никаква повреда не се намери в него, защото имаше вяра в Бога своего.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.