Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Римляни 6 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940

Римляни 6:2-11

  2. Да не бъде! Ние, които сме умрели към греха, как ще живеем вече в него?
  3. Или не знаете, че ние всички, които се кръстихме да участвуваме в Исуса Христа, кръстихме се да участвуваме в смъртта Му?
  4. Затова, чрез кръщението ние се погребахме с Него да участвуваме в смърт, тъй щото, както Христос биде възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот.
  5. Защото, ако сме се съединили с Него чрез смърт подобна на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение подобно на Неговото;
  6. като знаем това, че нашето старо естество бе разпнато с Него, за да се унищожи тялото на греха, та да не робуваме вече на греха.
  7. Защото, който е умрял, той е оправдан от греха.
  8. Но ако сме умрели с Христа, вярваме, че ще и да живеем с Него,
  9. знаейки, че Христос, като биде възкресен от мъртвите, не умира вече; смъртта няма вече власт над Него.
  10. Защото, смъртта, с която умря, Той умря за греха веднъж завинаги; а животът, който живее, живее го за Бога.
  11. Така и вие считайте себе си за мъртви към греха, а живи към Бога в Христа Исуса.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.