Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Римляни 6 глава на български, на английски
Протестантски 1940

Римляни 6:23

  23. Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.