Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Римляни 3 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Съвременен превод 2004

Римляни 3:24-25

  24. Но Бог ги прави праведни чрез своята благодат даром, като ги освобождава от греха чрез Христос Исус.
  25. Чрез кръвта на Исус Бог го представи като изкупителна жертва за греховете на онези, които имат вяра. Така показа, че е бил справедлив, когато, поради снизхождението си, в миналото не е наказал хората за греховете им.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.