Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Римляни 16 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940

Римляни 16:25

  25. А на Този, Който може да ви утвърди според моето благовестие и проповедта за Исуса Христа, според откриването на тайната, която е била замълчана от вечни времена,

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.