Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              

Чуйте Римляни 14 глава на български, на английски
Протестантски 1940

Римляни 14:1-23

  1. Слабия във вярата приемайте, но не за да се препирате за съмненията му,
  2. Един вярва, че може всичко да яде; а който е слаб във вярата, яде само зеленчук.
  3. Който яде, да не презира този, който не яде; и който не яде, да не осъжда този, който яде; защото Бог го е приел.
  4. Кой си ти, що съдиш чужд слуга? Пред своя си господар той стои или пада.
Но ще стои, защото Господ е силен да го направи да стои.
  5. Някой уважава един ден повече от друг ден; а друг човек уважава всеки ден еднакво. Всеки да бъде напълно уверен в своя ум.
  6. Който пази деня, за Господа го пази; [а който не пази деня, за Господа го не пази]; който яде, за Господа яде, защото благодари на Бога; и който не яде, за Господа не яде, и благодари на Бога.
  7. Защото никой от нас не живее за себе си, и никой не умира за себе си.
  8. Понеже, ако живеем, за Господа живеем, и ако умираме, за Господа умираме; и тъй живеем ли, умираме ли, Господни сме.
  9. Защото Христос затова умря и оживя - да господствува и над мъртвите и над живите.
  10. И тъй, ти защо съдиш брата си? а пък ти защо презираш брата си? Понеже ние всички ще застанем пред Божието съдилище.
  11. Защото е писано: -
"Заклевам се в живота Си, казва Господ че всяко коляно ще се преклони пред Мене,
И всеки език ще славослови Бога".
  12. И тъй, всеки от нас за себе си ще отговаря пред Бога.
  13. Като е тъй, да не съдим вече един друг; но по-добре да бъде разсъждението ви това - никой да не полага на брата си спънка или съблазън.
  14. Зная и уверен съм в Господа Исуса, че нищо не е само по себе си нечисто; с това изключение, че за този, който счита нещо за нечисто, нему е нечисто.
  15. Защото, ако брат ти се оскърби поради това, което ядеш, ти вече не ходиш по любов. С яденето си не погубвай онзи, за когото е умрял Христос.
  16. Прочее, да се не хули това, което вие считате за добро,
  17. Защото Божието царство не е ядене и пиене, но правда, мир и радост в Светия Дух.
  18. Понеже, който така служи на Христа, бива угоден на Бога и одобрен от човеците.
  19. И тъй, нека търсим това, което служи за мир и за взаимно назидание.
  20. Заради ядене недей съсипва Божията работа. Всичко наистина е чисто; но е зло за човека, който с яденето си причинява съблазън.
  21. Добре е да не ядеш месо, нито да пиеш вино, нито да сториш нещо, чрез което се спъва брат ти, [или се съблазнява, или изнемощява].
  22. Вярата, която имаш за тия неща, имай я за себе си пред Бога. Блажен оня, който не осъжда себе си в това, което одобрява.
  23. Но оня, който се съмнява, осъжда се ако яде, защото не яде от убеждение; а всичко, което не става от убеждение, е грях.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.