Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              

Чуйте Откровение 4 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940

Откровение 4:1-2

  1. Коментари за този стих във форумаСлед това видях, и ето врата отворени на небето; и предишният глас, който бях чул да говори с мене като тръба, казваше: Възлез тук, и ще ти покажа това, което трябва да стане подире.
  2. Начаса се намерих в изстъпление чрез Духа, и, ето, престол беше поставен на небето, и на престола седеше Един.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.