Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              

Чуйте Откровение 21 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940

Откровение 21:1

  1. И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха; и море нямаше вече.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.