Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Откровение 20 глава на български, на английски
Протестантски 1940

Откровение 20:14-15

  14. И смъртта и адът бидоха хвърлени в огненото езеро. Това - присъдата за в огненото езеро {В изданието от 1938 г. тези думи липсват}* е втората смърт.
  15. И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той биде хвърлен в огненото езеро.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.