Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              

Чуйте Откровение 20 глава на български, на английски
Протестантски 1940

Откровение 20:1-15

  1. И видях, че слизаше от небето един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига.
  2. Той улови змея, старовременната змия, която е дявол и сатана, и го върза за хиляда години,
  3. и, като го хвърли в бездната, заключи и я запечата над него, за да не мами вече народите, преди да се свършат хилядата години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време.
  4. Коментари за този стих във форумаИ видях престоли; и на тия, които бяха насядали на тях бе дадено да съдят; видях и душите на ония, които бяха обезглавени поради свидетелствуването си за Исуса, и поради Божието слово, и на ония, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на ръката си; и те оживяха и царуваха с Христа хиляда години.
  5. Другите мъртви не оживяха докле не се свършиха хилядата години. Това е първото възкресение.
  6. Блажен и свет оня, който участвува в първото възкресение; над такива втората смърт не ще има сила; а те ще бъдат свещеници Богу и на Христа и ще царуват с Него хиляда години.
  7. И когато се свършат хилядата години, сатана ще бъде пуснат от тъмницата си,
  8. и ще излезе да мами народите в четирите краища на земята, Гога и Магога, да ги събере за войната, - чието число е като морския пясък.
  9. И те се разпростряха по цялата широчина на земята и обиколиха стана на светиите и обичния град; но огън падна от [Бога из] небето, та ги изпояде.
  10. И дяволът, който ги мамеше, биде хвърлен в огненото жупелно езеро, гдето са и звярът и лъжепророкът; и ще бъдат мъчени денем и нощем до вечни векове.
  11. След това видях един голям бял престол и Онзи, Който седеше на него, от Чието лице побягнаха земята и небето, че не се намери място за тях.
  12. Видях и мъртвите големи и малки, стоящи пред престола; и едни книги се разгънаха; разгъна се и друга книга, която е книгата на живота; и мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите.
  13. И морето предаде мъртвите, които бяха в него; и смъртта и адът предадоха мъртвите, които бяха в тях; и те бидоха съдени всеки според делата си.
  14. И смъртта и адът бидоха хвърлени в огненото езеро. Това - присъдата за в огненото езеро {В изданието от 1938 г. тези думи липсват}* е втората смърт.
  15. И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той биде хвърлен в огненото езеро.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.