Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Откровение 18 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Цариградски

Откровение 18:4

  4. И чух друг глас от небето, който казваше: Излезте из нея, люде мои, да не станете участници на греховете й, и да не приемете от язвите й;

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.