Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              

Чуйте Откровение 16 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940

Откровение 16:1-2

  1. И чух из храма силен глас, който казваше на седемте ангела: Идете та излейте на земята седемте чаши на Божия гняв.
  2. И първият отиде та изля чашата си на земята; и появи се лоша и люта рана на ония човеци, които носеха белега на звяра и които се покланяха на неговия образ.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.