Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              

Чуйте Откровение 15 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940

Откровение 15:1

  1. И видях на небето друго знамение голямо и чудно: седем ангела, които държаха седем язви, които са последните, защото с тях се изчерпва Божият гняв.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.