Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              

Чуйте Откровение 14 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Цариградски

Откровение 14:1

  1. И видех, и, ето, Агне стоеше на гората Сион, и с него сто и четиридесет и четири тисящи които имаха името на неговият Отец написано на челата си.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.