Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              

Чуйте Откровение 13 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940

Откровение 13:1

  1. И видях звяр, който излизаше от морето, и имаше десет рога и седем глави; и на роговете му десет корони, и на главите му богохулни имена.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.