Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Откровение 12 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940

Откровение 12:14-16

  14. И дадоха се на жената двете крила на голям орел, за да отлети на мястото си в пустинята, там гдето я хранят за време и времена и половин време, скрита от лицето на змея {Гръцки: Змията.}*.
  15. И змеят изпусна след жената из устата си вода като река, за да направи да я завлече реката.
  16. Но земята помогна на жената, защото земята отвори устата си та погълна реката, която змеят беше изпуснал из устата си.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.