Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Откровение 12 глава на български, на английски
Цариградски

Откровение 12:17

  17. Коментари за този стих във форумаИ прогневи се змеят върх жената, и отиде да направи бой с останалите от нейното семе, които пазят заповедите Божии и имат свидетелството Исус Христово.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.