Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Откровение 11 глава на български, на английски
Цариградски

Откровение 11:19

  19. И отвори се храмът Божий на небето, и яви се ковчегът на неговия завет в храма му; и станаха светкавици, и гласове, и гръмове, и трус, и град голем.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.