Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Откровение 1 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940

Откровение 1:10-18

  10. В Господния ден бях в изстъпление чрез Духа; и чух зад себе си силен глас като от тръба, който казваше:
  11. Каквото виждаш напиши на книга, и прати го до седемте църкви: до Ефес, до Смирна, до Пергам, до Тиатир, до Сардис, до Филаделфия и до Лаодикия.
  12. И обърнах се да видя Този {Гръцки: Гласът.}*, Който ми проговори; и като се обърнах, видях седем златни светилника;
  13. и всред светилниците видях Един, Който приличаше на Човешкия Син, облечен в дълга дреха и препасан около гърдите със златен пояс;
  14. Коментари за този стих във форумаа главата и косата Му бяха бели като бяла вълна, като сняг, и очите Му, като огнен пламък;
  15. и нозете Му приличаха на лъскава мед, като в пещ пречистена: а гласът Му беше като на много води;
  16. и имаше в десницата Си седем звезди; и от устата му излизаше меч остър и от двете страни; и лицето Му светеше, както свети слънцето в силата си.
  17. Коментари за този стих във форумаИ когато Го видях, паднах при нозете Му като мъртъв; а Той тури десницата Си върху мене и каза: Не бой се, Аз съм първият и последният и живият;
  18. бях мъртъв, и, ето, живея до вечни векове; и имам ключовете на смъртта и на ада.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.