Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              

Чуйте Псалми 138 глава на български, на английски
Протестантски 1940

Псалми 138:1-8

  1. (По слав. 137) Давидов псалом.
Ще Те славя от все сърце,
Ще Ти пея хваления пред боговете,
  2. Ще ти се поклоня към светия Твой храм,
И ще славя Твоето име за милосърдието Ти и за верността Ти,
Защото си възвеличил думата Си повече от цялото Си име.
  3. В деня, когато извиках, Ти ме послуша;
Ободрил си ме със сила в душата ми.
  4. Ще Те прославят, Господи, всички земни царе,
Когато чуят думите на Твоите уста;
  5. Да! ще възпяват пътищата Господни,
Че голяма е славата Господна.
  6. Защото, ако и да е възвишен Господ, пак гледа на смирения;
А високоумния познава от далеч.
  7. Даже ако премина сред утеснение, Ти ще ме съживиш;
Ще простреш ръката Си против гнева на неприятелите ми;
И десницата Ти ще ме избави.
  8. Господ ще извърши това, което е потребно за мене.
Господи, понеже милостта Ти трае до века,
Не оставяй делата на Своите ръце.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.