Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              

Чуйте Псалми 137 глава на български, на английски
Протестантски 1940

Псалми 137:1-9

  1. (По слав. 136)
При реките на Вавилона, там седнахме,
Да! плакахме, когато си спомняхме за Сиона;
  2. На върбите всред него
Окачихме арфите си.
  3. Защото там ония, които ни бяха пленили,
Поискаха от нас да пеем думи;
И ония, които ни бяха запустили, поискаха веселие, казвайки:
Попейте ни от сионските песни.
  4. Как да пеем песента Господна
В чужда земя?
  5. Ако те забравя, Ерусалиме,
Нека забрави десницата ми изкуството си!
  6. Нека се залепи езикът ми за небцето ми, ако не те помня,
Ако не предпочета Ерусалим пред главното си веселие.
  7. Помни, Господи, против едомците
Деня на разорението на Ерусалим, когато казваха:
Съсипете, съсипете го до основата му!
  8. Дъщерьо вавилонска, която ще бъдеш запустена,
Блазе на онзи, който ти въздаде
За всичко що си сторила нам!
  9. Блазе на онзи, който хване и разбие о камък
Малките ти деца!

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.