Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              

Чуйте Псалми 127 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Цариградски

Псалми 127:1

  1. (по Слав. 126)
Песен на Степените, Соломонова.

Ако Господ не съгради дома,
Напраздно се трудят зидарите;
Ако Господ не упази града,
Напраздно бди стражът.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.