Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              

Чуйте Псалми 110 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Протестантски 1940

Псалми 110:1

  1. (По слав. 109).
Давидов псалом
Иеова рече на моя Господ: Седи отдясно Ми
Докле положа враговете ти за твое подножие.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.