Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              

Чуйте Псалми 1 глава на български, на английски
Протестантски 1940

Псалми 1:1-6

  1. Блажен оня човек,
Който не ходи по съвета на нечестивите,
И в пътя на грешните не стои,
И в събранието на присмивателите не седи;
  2. Но се наслаждава в закона на Господа,
И в Неговия закон се поучава ден и нощ.
  3. Ще бъде като дърво посадено при потоци води,
Което дава плода си на времето си,
И чийто лист не повяхва;
Във всичко що върши ще благоуспява.
  4. Не е така с нечестивите;
Но те са като плявата, която вятърът отвява.
  5. Затова, нечестивите няма да устоят в съда,
Нито грешните в събора на праведните;
  6. Защото Господ наблюдава пътя на праведните;
А пътят на нечестивите ще бъде погибел.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.