Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Числа 6 глава на български, на английски
Цариградски

Числа 6:22-27

  22. И говори Господ Моисею и рече:
  23. Говори на Аарона и на синовете му и кажи: Така да благославяте Израилевите синове и да им говорите:
  24. Господ да те благослови и да те упази!
  25. Господ да просвети лицето си над тебе и да те помилва!
  26. Господ да възвиси лицето си над тебе и да ти даде мир!
  27. Така да възложат името ми върху Израилевите синове; и аз ще ги благословя.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.