Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Числа 11 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Цариградски

Числа 11:8

  8. И людете ходеха наоколо и я събираха, и мелеха я в мелници, или я чукаха в кутли, и варяха я в гърнета, и правеха потребници от нея; и вкусът й беше като вкус на пърженици от елей.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.