Многопреводна online Библия

    глава:    от стих:     до стих:
>> Избери преводи <<        по колони    на блокове        Help
>> Избери опции <<              
< предходен
<< първи
Чуйте Матей 6 глава на български, на английски следващ >
последен >>
Цариградски

Матей 6:28-29

  28. И за облекло защо се грижите? Разсмотрете криновете в полето как растат; не се трудят, нито предат,
  29. но казвам ви, че нито Соломон във всичката своя слава не бе облечен както един от тях.

Powered by sdabg.net & bibliata.com © 2004 All Rights Reserved.